Echtscheiding

Echtscheiding is een proces van rouwverwerking

Vechtscheiding is uitstel van afscheid en rouwverwerking

Het proces van echtscheiding is voor iedere echtgenoot moeilijk. Echtscheiding betekent afscheid nemen van elkaar, maar ook vaak van schoonfamilie, van vrienden, van een bepaalde levensstandaard en soms (geheel of gedeeltelijk) van kinderen. Cliënten die bij mij kwamen vonden de echtscheiding bijna altijd een pijnlijk proces voor zichzelf en vaak ook voor de ander. Over de impact van dit afscheid spreek ik met mijn cliënten. Dat vind ik belangrijk omdat ik zie dat het spanningen vermindert en de beleving van emoties verzacht. Het geeft troost om er over te praten omdat cliënten dan horen dat iedere cliënt dit moeilijk vindt. Het geeft hoop omdat een cliënt beseft dat velen zijn voorgegaan en een nieuwe weg in hun leven konden inslaan.

Praten is belangrijk

Vanuit mijn mediationachtergrond weet ik hoe belangrijk en effectief onderling contact is. Daarom zoek ik zoveel mogelijk contact met de advocaat van de andere echtgenoot. Ik probeer zo snel mogelijk met echtgenoten en advocaten aan tafel te komen en onderzoek de ruimte die er is om tot een gezamenlijke regeling voor de echtscheiding te komen. Als kinderen betrokken raken in een echtscheiding is het van het allergrootste belang dat ouders met elkaar overleggen en leren om dit beter te doen. De verzorging van kinderen na een echtscheiding vergt doorgaans meer overleg tussen de ouders dan daarvoor.

Er moet veel geregeld worden

Uiteraard is echtscheiding niet alleen een kwestie van strategie en aanpak. De juridische kwesties betreffen een zorgregeling voor kinderen, ouderschapsplan, bekostiging van kinderen, alimentatie voor de andere echtgenoot, verdeling van vermogen of afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening, nabestaandenpensioen en DGA-pensioen. Over deze onderwerpen is en wordt veel geschreven in de vakbladen voor professionals en op internet voor geïnteresseerden. Ik houd het zo goed mogelijk bij om cliënten naar beste vermogen te kunnen adviseren en voorlichten.