Mediation

vFAS- en mFN-mediator

Ik ben mediator, opgeleid bij de Vereniging van familie- en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS). Mediation betekent dat partijen gezamenlijk bij mij aan tafel zitten en met elkaar de gevolgen van echtscheiding, verbreking van de relatie of afwikkeling van de erfenis bespreken met het doel dit samen te regelen.

Communicatie en emoties

Pijn, verdriet en boosheid zetten partijen vaak vast

Als mediator ben ik niet alleen gespreksmoderator. Ik leg ook de wijze van communicatie tussen partijen bloot. Daar zitten vaak fundamentele problemen die in de weg staan aan een echt gesprek met elkaar. Ook ga ik met partijen op zoek naar ieders belangen. Praten en onderhandelen met elkaar vanuit belangen is opbouwend en helpt partijen om hun standpunten te verlaten. En verder besteed ik aandacht aan emoties bij partijen. Pijn, verdriet en boosheid zetten partijen vaak vast. Als de andere partijen aandacht kunnen opbrengen voor de pijn en het verdriet van de ander, ontstaat er weer ruimte om elkaar echt te horen en vooral beter te begrijpen.

Geweldloze communicatie is moeilijk

Mediation is geweldloze communicatie

Mediation is een moeilijk proces omdat deelnemers vaak het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Als mediator sta ik tussen partijen en ben er niet specifiek voor een van hen. Dat is een belangrijk verschil met de rol die een advocaat voor een cliënt vervult. Kortom: mediation is niet voor iedereen de meest geschikte wijze van geschillenbeslechting. Dat neemt niet weg dat mediation wel de minst schadelijke wijze van het oplossen van conflicten is en de door Marshall Rosenberg gepropageerde geweldloze communicatie bevordert (zie het boek: Geweldloze communicatie van Thomas d’Ansembourg). Ik ben een groot voorstander van geweldloze communicatie.