Erfrecht

Erfrecht is specialistenwerk
Veel rechtsgebieden komen samen in het erfrecht
Botsingen in het erfrecht gaan vaak over pijn uit het verleden
Erfrecht is een proces van rouwverwerking
Strijd over de erfenis is uitstel van afscheid en rouwverwerking

Erfrecht en boedelafwikkeling

Al sinds 1994 houd ik mij intensief bezig met het erfrecht. Ik deed promotieonderzoek naar het recht van vruchtgebruik en publiceerde in 2001 de dissertatie Vruchtgebruik. In die jaren nam ik diepgravend kennis van het erfrecht en kon ik mij voorbereiden op de komst van het nieuwe erfrecht dat werd ingevoerd in 2003.

Sinds 1999 actief

Ik sta sinds 1999 als advocaat cliënten bij die vastlopen in de afwikkeling van een nalatenschap. Zij krijgen een conflict over de wijze van verdeling van een erfenis, of bijvoorbeeld over de uitleg van bepalingen in het testament of de bedoelingen van de erflater.

De rol van advocaten en rechters

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht zijn advocaten en rechters veel meer betrokken geraakt bij de afwikkeling van een nalatenschap. De wet kent diverse mogelijkheden om de rechter om beslissingen te vragen, zoals bijvoorbeeld de benoeming of het ontslag van een vereffenaar of executeur of de beslechting van een geschil tussen een erfgenaam en een executeur over de verkoop van een zaak uit de nalatenschap.

Erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied

Het erfrecht is een geheel eigen rechtsgebied. Het is ingewikkeld en uitgebreid en bovendien nog sterk in ontwikkeling doordat allerlei regels nog onduidelijk zijn of niet goed werken, zoals bijvoorbeeld de problematiek van de voldoening van het loon van de vereffenaar in nalatenschappen waarin onvoldoende saldo beschikbaar is. Het is daarom belangrijk en interessant de rechtspraak op de voet te blijven volgen.

Het sprookje van de boze stiefmoeder

De afwikkeling van een erfenis is vaak moeilijk omdat door het overlijden van de erflater de relaties tussen erfgenamen veranderen en tegengestelde belangen zichtbaar worden. Veel problemen doen zich voor bij samengestelde gezinnen. Als een erflater kinderen heeft uit een ander huwelijk, komen de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de erflater dikwijls lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Specialisatieopleiding

Specialisatieopleiding

Om de kennis over het erfrecht te vergroten onder advocaten, heb ik een specialisatieopleiding erfrecht voor de vFAS ontwikkeld met een aantal erfrechtspecialisten. Sinds 2012 voltooien ieder jaar ca 25 advocaten deze opleiding. Ook de rechtspraak is bezig om het erfrecht als een specialisme te erkennen aangezien het aantal rechtszaken ieder jaar toeneemt.