FAQ items aan het laden...

Advocaat en mediator

SPECIALIST IN HET FAMILIE- EN ERFRECHT

Afscheid nemen is vaak moeilijk

Ik ben advocaat en mediator. Sinds 1999 komen mensen bij mij die niet (meer) in staat zijn hun echtscheiding of afwikkeling van een nalatenschap te regelen. Dat is niet verwonderlijk want afscheid nemen is meestal moeilijk. Pijn, verdriet en boosheid worden vaak sterk voelbaar bij een scheiding of overlijden van een familielid. Echtgenoten kunnen elkaar soms niet meer horen of zien en oude, soms diep weggestopte, gevoelens jegens familieleden kunnen sterk naar voren komen als iemand overlijdt. Hiervoor aandacht vragen kan (alsnog) de doorbraak betekenen tot een gezamenlijke regeling.

Aanpak

Motto: rust, strategie en echt luisteren naar de cliënt

WERKWIJZE

Ik probeer rust te creëren, begeleid cliënten in een voor velen vaak moeilijke levensfase en probeer cliënten ervan te overtuigen dat een minnelijke regeling meestal beter is dan een oordeel van de rechter. Het leidt tot een snellere beëindiging van het conflict, het maakt een einde aan bestaande onzekerheden, kost minder en is emotioneel minder belastend. Maar soms lukt dat niet en dan moet de rechter het conflict beslechten. Als voormalig raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weet ik veel beter hoe een rechter een zaak beoordeelt.

RUST EN AANDACHT

In 2018 heb ik besloten om op kleinere schaal als advocaat verder te gaan. Ik kan nu rustiger werken en meer tijd en aandacht aan cliënten besteden; minder dossiers en geen tijdverspilling aan management. Ik ben selectief in het aannemen van nieuwe cliënten.


Bij de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik in het rechtsgebiedenregister ingeschreven als specialist personen- en familierecht.

C.V.

Hiervoor heb ik gewerkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik een proefschrift over het erfrechtelijke onderwerp vruchtgebruik schreef. Daarna werkte ik in grote teams familierecht eerst bij Wintertaling en daarna bij SCG-advocaten en was daar partner en medeoprichter van beide kantoren. Ook was ik vele jaren bestuurslid van de Vereniging voor familie- en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS) en zette daar de specialisatieopleiding erfrecht voor advocaten op. Van 2012 tot 2021 was ik raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in familie- en erfrechtzaken. Verder ben ik praktijk-docent in de mediationopleiding van de vFAS en leid ik advocaten op tot mediator. Bij de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik in het rechtsgebiedenregister ingeschreven als specialist erfrecht en personen- en familierecht.

NEVENFUNCTIES:

Bestuurslid van de Cooperatieve Vereniging Letterdyfe House (www.letterdyfehouse.nl).

Lid van de vFAS (www.vfas.nl) en geregistreerd als mFN-mediator (mfnregister.nl).

PRAKTIJKGEVALLEN:

Ik stond een minderjarige jongen bij die zijn aandeel in de nalatenschap van zijn vader dreigde mis te lopen omdat hij sinds de geboorte niet door zijn vader was erkend. Voor hem diende ik een verzoek in bij de rechtbank tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Met de uitspraak van de rechtbank werd de overleden vader met terugwerkende kracht de juridische vader van de jongen en werd hij alsnog erfgenaam in de nalatenschap van de vader.
In een mediation regelden een rechter en een ondernemer hun echtscheiding waarbij de aanspraken op een deel van de waarde van de onderneming werd uitbetaald en een ander deel niet zodat de onderneming kon blijven voortbestaan. De waarde van de onderneming werd door een deskundige bepaald. De ondernemer kon echter niet de helft van de waarde van de onderneming uitbetalen omdat de onderneming dan failliet zou gaan.
Voor een groep erfgenamen heb ik geld teruggevorderd van een erfgenaam die tijdens het leven van de erflater via schenkingen, kasopnames en pinbetalingen uit het vermogen van de erflater zichzelf had verrijkt. De erfgenaam bleek een eigen bankpas te hebben gekregen waarmee hij het betalingsverkeer van de bankrekeningen van de erflater volledig bepaalde. De rechtbank kwalificeerde het handelen van de erfgenaam als onrechtmatig en legde de erfgenaam een terugbetalingsverplichting op aan de nalatenschap.

Vakgebieden

SPECIALIST IN HET FAMILIE- EN ERFRECHT

Contact info

Menno van Gaalen Family Law
Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam
T: 020 520 79 95
F: 020 520 75 10
Eadvocaat@mennovangaalen.nl

Vakgebieden

Ga naar de bovenkant